Toyota-Yaris-2015 Toyota-Vios-2015 Toyota-Altis-2015 Toyota-Camry-2015 Toyota-Innova Toyota-Fortuner

COROLLA ALTIS

TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 MT

Giá KM : 794.000.000 VNĐ

Ưu đãi KH : Ưu đãi tiền mặt + 10tr phụ kiện
TOYOTA ALTIS 1.8 AT 2015

Giá KM : 848.000.000 VNĐ

Ưu đãi KH : Ưu đãi tiền mặt + KM phụ kiện
TOYOTA ALTIS 2.0 AT 2015

Giá KM : 992.000.000 VNĐ

Ưu đãi KH : Ưu đãi tiền mặt + KM phụ kiện