Toyota-Yaris-2015 Toyota-Vios-2015 Toyota-Altis-2015 Toyota-Camry-2015 Toyota-Innova Toyota-Fortuner

FORTUNER

Fortuner 2.7V 4×4 TRD Sportivo

Giá KM : 1.195.000.000 VNĐ

Ưu đãi KH : Ưu đãi tiền mặt + Phụ kiện
TOYOTA FORTUNER 2.7V 4X4 2015

Giá KM : 1.121.000.000 VNĐ

Ưu đãi KH : Ưu đãi tiền mặt + KM phụ kiện
TOYOTA FORTUNER G 4×2

Giá KM : 910.000.000 VNĐ

Ưu đãi KH : Tặng tiền mặt + KM phụ kiện
TOYOTA FORTUNER 2.7V 4×2 SPORTIV

Giá KM : 1.082.000.000 VNĐ

Ưu đãi KH : Khuyến mãi tiền mặt cho khách hàng
Fortuner 2.7V 4×2 2015

Giá KM : 1.008.000.000 VNĐ

Ưu đãi KH : Tặng tiền mặt + KM phụ kiện