Toyota-Yaris-2015 Toyota-Vios-2015 Toyota-Altis-2015 Toyota-Camry-2015 Toyota-Innova Toyota-Fortuner

VIOS

TOYOTA VIOS 1.5E 2015

Giá KM : 595.000.000 VNĐ

Ưu đãi KH : Ưu đãi tiền mặt
TOYOTA VIOS J 2015

Giá KM : 570.000.000 VNĐ

Ưu đãi KH : Ưu đãi tiền mặt + phụ kiện tùy chọn.
TOYOTA VIOS G 2015

Giá KM : 649.000.000 VNĐ

Ưu đãi KH : Ưu đãi tiền mặt + Phụ kiện