Toyota-Yaris-2015 Toyota-Vios-2015 Toyota-Altis-2015 Toyota-Camry-2015 Toyota-Innova Toyota-Fortuner

YARIS

TOYOTA YARIS E 2015

Giá KM : 658.000.000 VNĐ

Ưu đãi KH : Ưu đãi tiền mặt + dán phim 3M và trải sàn
Toyota Yaris G 2015

Giá KM : 710.000.000 VNĐ

Ưu đãi KH : Ưu đãi tiền mặt + dán phim 3M và trải sàn